Giełda – każdy w swoim życiu na pewno o niej słyszał. Wiele osób spróbowało tam swoich sił. Skutek czasem przyniósł dochód lub straty. Jednak czym właściwie jest giełda i jak najlepiej w nią inwestować? Zobaczmy. Giełda – podstawy. Giełda, a raczej Giełda Papierów Wartościowych to instytucja publiczna, która polega na używaniu instrumentów finansowych takich jak obligacje, akcje, prawa poboru, opcje ...