Wszystko drożeje – to popularne stwierdzenie, które występuje każdego roku. Obecnie największy tego dowód mamy, gdy podjeżdżamy swoim autem na stację. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiadamy. ...