Kancelaria notarialna – jakie usługi świadczy?

uslugi kancelarii notarialnej

Kancelaria notarialna świadczy różnorodne usługi notarialne w zakresie różnych dziedzin prawa, w tym między innymi prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa spółek, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zobacz spis czynności notarialnych, które mogą być wykonywane przez notariusza!

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest bardzo ważną dziedziną prawa, która ma zastosowanie wtedy, gdy dochodzi do powstania spadku, ale również przed jego powstaniem, by rozporządzać własnym mieniem na wypadek śmierci. W ramach prawa spadkowego notariusz Gliwice może zaoferować swoim klientom poniższy zakres usług:

 • Sporządzanie testamentów (w tym zapisów zwykłych, zapisów windykacyjnych, poleceń, wydziedziczeń, podstawień),
 • Sporządzanie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • Sporządzanie protokołów z otwarcia i ogłoszenia testamentów,
 • Wpisy w Notarialnym Rejestrze Testamentów,
 • Sporządzanie umów notarialnych o zrzeczeniu się dziedziczenia oraz o dziale spadku.

Nieruchomości

Do kancelarii notarialnej należy udać się również w przypadku spraw dotyczących nieruchomości, ponieważ jej zadaniem jest realizacja czynności notarialnych dotyczących nieruchomości. Zaliczane są do nich:

 • Sporządzanie aktów notarialnych przy nabyciu lub zbyciu nieruchomości niezależnie od jej rodzaju, przykładowo mogą być to nieruchomość gruntowa niezabudowana lub zabudowana, co dotyczy zarówno transakcji sprzedaży i zakupu, jak i darowizny, ustanowienia służebności czy umowy o dożywocie,
 • Składanie wniosków o wpis w księgach wieczystych.

Zakładanie i obsługa spółek

Także kancelaria notarialna zajmuje się prowadzeniem szeregu czynności w ramach obsługi spółek, zarówno przy ich zakładaniu, jak i codziennej działalności. Wśród prowadzonych czynności znajdują się poniższe:

 • Sporządzanie umów i statutów spółek prawa handlowego oraz wprowadzanie w nich zmian,
 • Protokoły zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
 • Oświadczenia związane z procesem przekształcenia, podziału lub połączenia spółek,
 • Uchwały o likwidacji spółki,
 • Poświadczenia podpisów w trakcie sprzedaży spółek.

Kancelarie notarialne działają zatem na rzecz zabezpieczenia praw i interesów stron oraz innych osób, dla których dokonywane czynności notarialne mogą spowodować skutki prawne. Wsparcie notariusza jest w wielu przypadkach niezbędne, ponieważ w przeciwnym przypadku prowadzone działania nie będą mogły wywołać skutków prawnych.

Jeśli masz konkretne pytania lub potrzebujesz pomocy w jakiejś sprawie, warto skonsultować się z notariuszem!