Rozwód – w jakich sytuacjach można, a kiedy można go nie dostać?

sprawy rozwodowe

Otrzymanie rozwodu w Polsce wymaga spełnienia określonych wymogów. W niektórych sytuacjach sąd może zatem nie udzielić parze rozwodu. Kiedy możliwe jest otrzymanie rozwodu? Jakie są przesłanki, które mogą uniemożliwić jego uzyskanie?

Kiedy możliwy jest rozwód?

W polskim zastosowanie ma rozwiązanie, według którego otrzymanie rozwodu jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione będą odpowiednie warunki.

Głównym warunkiem jest ten, który określa, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to ustanie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Jednak nie zawsze sąd, nawet w takich przypadkach, jest w stanie orzec rozwód.

Jakie przesłanki muszą być spełnione, by otrzymać rozwód?

Istnieją cztery główne przesłanki, które mogą wpłynąć na decyzję sądu. Zaliczane są do nich poniższe:

1. Brak trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli nie wystąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. To oznacza, że nie zostały zerwane trzy więzi łączące małżonków (duchowa, fizyczna i gospodarcza), a rozkład pożycia jest odwracalny. Na przykład, jeśli małżonkowie nadal utrzymują więź fizyczną, to sąd może uznać, że małżeństwo trwa nadal.

2. Rozwód a naruszenie dobra wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód nie jest także możliwy do uzyskania, jeżeli miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Sąd bierze pod uwagę wiek dzieci, dotychczasowe stosunki dzieci z rodzicami oraz ich stan zdrowia. Często dobro małoletnich dzieci wymaga, aby oboje małżonkowie się rozstali, szczególnie jeśli w domu ciągle dochodzi do kłótni, co może negatywnie wpłynąć na psychikę dziecka.

3. Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa

Niedopuszczalne jest orzeczenie rozwodu przez sąd również w takiej sytuacji, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny powstania rozkładu pożycia małżeńskiego. W takim przypadku wina wyłączna spoczywa po stronie małżonka wnoszącego pozew.

4. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

Orzeczenie rozwodu może prowadzić do pokrzywdzenia małżonka, który sprzeciwia się rozwodowi. Sąd bierze pod uwagę, czy decyzja o rozwodzie nie będzie miała negatywnych skutków dla jednej ze stron.

Warto pamiętać, że każda sytuacja jest indywidualna, a ostateczna decyzja należy do sądu, który uwzględnia wszystkie okoliczności danego przypadku.

Jeśli masz pytania dotyczące swojej konkretnej sytuacji, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym i prowadzącym dla swoich klientów rozwody Gliwice – https://jpm-adwokaci.pl/adwokat-dla-klienta-indywidualnego-rozwody-odszkodowania-jpm-adwokaci/ jest jednym z wielu miast, w którym można skorzystać z takiej pomocy w sprawdzonych kancelariach prawnych – adwokackich i radcowskich.