Gwałtowny wzrost cen w sklepach. Z czego to wynika? – Kilka słów o inflacji

Wszystko drożeje – to popularne stwierdzenie, które występuje każdego roku. Obecnie największy tego dowód mamy, gdy podjeżdżamy swoim autem na stację. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiadamy.

Inflacja – fakty

Inflacja to długotrwały proces, który podnosi poziom cen w gospodarce danego kraju. Objawia się tym, że spada siła nabywcza pieniądza. Oznacza to, że zostaje pomniejszona realna jego wartość.

Inflacje na dany rok oblicza się za pomocą tak zwanego koszyka konsumpcyjnego. Są to wszystkie dobra nabyte przez gospodarstwa domowe. Wówczas porównuje się ich wartość do tej sprzed miesiąca. W taki sposób uzyskujemy roczną stopę inflacji.

Dlaczego inflacja występuje?

Na wstępie warto zaznaczyć, że inflacja to proces całkowicie normalny w każdej gospodarce. W Polsce wynosi ona średnio od 1,5 do 3,5 procent.

Inflacja wynika między innymi z nieprzewidzianego wzrostu kosztów produkcyjnych. Mowa tutaj o różnego rodzaju surowcach. Taki proces prowadzi do ograniczenia zagregowanej podaży. Oznacza to krótko, że zależność między ilością produktów a ceną zostaje zachwiana. Inną przyczyną może być wada, która dotyczy gospodarki kraju. Inflacja wynika również z nadmiernej emisji pieniądza przez bank centralny. Wówczas zwiększa się jego podaż.

Inflacja może się rozwinąć na skutek różnych wydarzeń nieprzewidzianych w państwie. Mowa tutaj o sytuacjach kryzysowych, które powodują przewyższanie wydatków nad wpływami. Jeśli dany kraj importuje pewne produkty z za granicy wówczas inflacja może być spowodowana podniesieniem cen nierodzimego przedsiębiorstwa.

Pozytywy inflacji

Inflacja ma kilka swoich pozytywnych stron. Mowa tutaj o napędzaniu przez konsumentów innych partii gospodarki, które są na niskim poziomie. Wynika to z chęci nabycia dóbr, których wartość nie maleje. W zależności od okresu może to być złoto, srebro lub kryptowaluty. To również szansa na skuteczne wzbogacenie się. Obserwacja rynku daje możliwość przewidzenia zmian oraz nabycia danych dóbr, aby później sprzedać je drożej.

ZOBACZ TEŻ: Jak wybrać konto w banku?

Negatywy inflacji

Inflacja, szczególnie intensywna, ma jednak wiele negatywnych stron. Zwiększenie kosztów między innymi benzyny przez podatek akcyzowy może napędzić koło wzrostów. Droższy staje się tym samym również sektor transportowy a co za tym idzie również inne produkty. Inflacja może powodować również zmniejszenie naszych stałych do tej pory dochodów. Wynika to z między innymi waloryzacji zobowiązań.

Inflacja w Polsce obecnie wynosi około 7%. Jest to zdecydowanie zwiększony współczynnik, który odczuwamy na co dzień. Spowodowany jest przede wszystkim zwiększonymi cenami gazu, energii oraz żywności. Badacze prognozują, że inflacja w Polsce wzrośnie i dopiero za kilka miesięcy zacznie się normować.